Dostępne badania biegłości

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2024    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2024    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2024    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2024    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2024    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2024    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest najmniejsza masa (g) lub objętość (ml) badanego materiału, w której znajduje się przynajmniej jedna żywa komórka poszukiwanego drobnoustroju. Miano należy wyrazić: poniżej 0,1 lub 0,1 lub 0,01 lub 0,001, etc.

Rundy

02/2024    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne badanie jakościowe, którego wynikiem jest stwierdzenie obecności/nie stwierdzenie obecności poszukiwanych drobnoustrojów w badanej próbce paszy

Rundy

02/2024    

Opis badania

mikrobiologiczne badanie jakościowe, którego wynikiem jest stwierdzenie obecności/nie stwierdzenie obecności poszukiwanych drobnoustrojów w badanej próbce paszy

Rundy

02/2024    

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Plan Kontroli pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych oraz weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Plan Kontroli pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych oraz weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Plan Kontroli pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych oraz weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Plan Kontroli pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych oraz weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Plan Kontroli pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych oraz weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości oznaczania kokcydiostatyków jonoforowych w paszach docelowych

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Program Badań Kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Plan Kontroli pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych oraz weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rundy

Opis badania

Badanie biegłości dla laboratoriów urzędowych ZHW realizujących Krajowy Plan Kontroli Zanieczyszczeń Chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego

Rundy

Pliki do pobrania