Dostępne badania biegłości

Pliki do pobrania

Brak dostępnych plików w tej kategorii

Brak dostępnych plików w tej kategorii

Rundy

Chemia PT 2021    

Rundy

Chemia PT 2021    

Rundy

Chemia PT 2021    

Rundy

Chemia PT 2021    

Rundy

Chemia PT 2021    

Rundy

Chemia PT 2021    

Rundy

Chemia PT 2021    

Pliki do pobrania

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2021    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2021    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2021    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2021    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2021    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

02/2021    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest najmniejsza masa (g) lub objętość (ml) badanego materiału, w której znajduje się przynajmniej jedna żywa komórka poszukiwanego drobnoustroju. Miano należy wyrazić: poniżej 0,1 lub 0,1 lub 0,01 lub 0,001, etc.

Rundy

02/2021    

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne badanie jakościowe, którego wynikiem jest stwierdzenie obecności/nie stwierdzenie obecności poszukiwanych drobnoustrojów w badanej próbce paszy

Rundy

02/2021    

Opis badania

mikrobiologiczne badanie jakościowe, którego wynikiem jest stwierdzenie obecności/nie stwierdzenie obecności poszukiwanych drobnoustrojów w badanej próbce paszy

Rundy

02/2021    

Pliki do pobrania