Dostępne badania biegłości

Pliki do pobrania

Brak dostępnych plików w tej kategorii

Brak dostępnych plików w tej kategorii

Pliki do pobrania

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest najmniejsza masa (g) lub objętość (ml) badanego materiału, w której znajduje się przynajmniej jedna żywa komórka poszukiwanego drobnoustroju. Miano należy wyrazić: poniżej 0,1 lub 0,1 lub 0,01 lub 0,001, etc.

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe, którego wynikiem jest liczba poszukiwanych drobnoustrojów w jednostkach tworzących kolonie w gramie paszy (jtk/g)

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne badanie jakościowe, którego wynikiem jest stwierdzenie obecności/nie stwierdzenie obecności poszukiwanych drobnoustrojów w badanej próbce paszy

Rundy

Opis badania

mikrobiologiczne badanie jakościowe, którego wynikiem jest stwierdzenie obecności/nie stwierdzenie obecności poszukiwanych drobnoustrojów w badanej próbce paszy

Rundy

Pliki do pobrania